Záměr

08.05.2012 12:15

OBEC JANSKÁ zveřejňuje záměr

 

 

 

  • prodat pozemkové parcely v k.ú. Kamenická Nová Víska níže uvedených čísel a výměr:

 

74/23   1157m2

79/2      809m2

78         128m2

74/7      816m2

74/24   3179m2

383/1     209m2

74/25   6517m2

79/1      671m2

80         678m2

84         623m2

85       3851m2

86       1223m2 v

 

  • a stavební parcely v k.ú. Kamenická Nová Víska

č.141 o výměře 50m2,

č.142 o výměře 1385m2,

č.143 o výměře 698m2,

č.144 o výměře 702m2.  

 

  • Pronajmout část haly čp. 109

 

 

vyvěšeno na úřední desce obce Janská:  08.05.2012