Program 7. zasedání zastupitelstva obce Janská

07.09.2011 16:03

Program 7. zasedání zastupitelstva obce Janská,

které se bude konat dne 14. 9. 2011 od 16:00 na OÚ Janská

 

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Volba ověřovatelů zápisu
  4. Schválení zápisu z minulého zasedání
  5. Kontrola plnění usnesení
  6. OZV č. 8/2011 o stanovení společného školského obvodu ZŠ
  7. Smlouva o projednávání přestupků
  8. Návrh usnesení
  9. Diskuse
  10. Závěr

 

Zasedání je veřejné, všichni jsou srdečně zváni !