Program 4.ZO

16.05.2012 12:27

Program 4. zasedání zastupitelstva obce Janská,

které se bude konat dne 25.05.2012 od 16:00 na OÚ Janská

 

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4. Schválení zápisu z minulého zasedání
 5. Kontrola plnění usnesení
 6. Pronájem části obecní haly
 7. Závěrečný účet Obce Janská
 8. Prodej haly čp. 107 v k.ú. Janská a st.p.č. 96/9-záměr
 9. Závěrečný účet SOČK
 10. Návrh usnesení
 11. Diskuse
 12. Závěr

 

Zasedání je veřejné, všichni jsou srdečně zváni !