Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.04.2011 10:43

OZV 6-2011.pdf (124,1 kB)