Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

05.12.2012 15:08

OZV 1-2012.pdf (132,3 kB)